Spasitelský syndrom

Spasitelský syndrom

Pomáhání druhým je jedním z chování, které má velké společenské uznání. Obecně, když jsme altruističtí, zlepšujeme život druhého člověka. To je důvodem, proč je v sociálním smyslu jedním z nejuznávanějších způsobů, jak jednat. Nicméně,je vždy dobré pomáhat druhým?Existence zachráněného syndromu zřejmě zpochybňuje tuto myšlenku.

Spasitelův syndrom je psychologický stavčlověk neustále cítí potřebu pomoci ostatním.Tento způsob bytí způsobil, že jedinec jedná trochu extrémně a jeho jednání může být dokonce velmi škodlivé.

V tomto článku se budeme snažit pochopit, jaký je tento způsob bytí. Budete ji moci identifikovat doma a mezi ostatními lidmi.A vy můžete také vyhnout situacím, kdy pomoc může být velmi škodlivá pro ostatní.

Co je to Spasitelův syndrom?

Podle oficiální definice je člověk trpící syndromem spasiteleneustále cítí potřebu zachránit ostatní.Tito lidé mají často tendenci hledat jedince, kteří potřebují pomoc a pomoc a dokonce i obětovat své vlastní potřeby, touhy a touhy.

Problém je, žetyto vlastnosti mohou snadno vést ke vzniku toxických vztahů.Obecně platí, že lidé, kteří trpí tímto komplexem, mají tendenci žít na vzájemně závislých vztazích. Ve většině případů je to jeden z nejhorších typů vztahů, které mohou existovat.

V těchto vztazích jeden z jednotlivců neustále potřebuje pomoc druhého, aby se cítil dobře.Myslí si, že nemůže bez tohoto člověka žít.Spasitel se cítí silnější díky závislosti svého manžela. Ale po chvíli se nakonec znudí a cítí se omezeno potřebou druhého.

Takže v koexistujícím páru tvořeném syndromem spasitele,žádný z členů není opravdu šťastný.Osoba závislá na lásce bude mít čím dál méně sebevědomí a sebevědomí, zatímco druhá se bude cítit potlačena a obviňovat svého manžela.

Je třeba zdůraznit, že tato dynamika se nevyskytuje pouze ve vztazích. Je možné vidět, že to vypadá mezi přáteli, členy rodiny, spolupracovníky … Nicméně,obvykle se odehrává v oblasti romantických vztahů.

Jak se této dynamice vyhnout

Nyní najdete řadu klíčů, které vám pomohou vyhnout se vytváření vzájemně závislých vztahů. Pokud si myslíte, že do jisté míry trpíte syndromem tohoto spasitele,aplikovat je na svůj život vám může pomoci.

  • Pamatujte si, že vyjste odpovědní pouze za sebe.Každý člověk musí vzít otěže svého vlastního života, svých emocí a svých činů. Nemusíte zachránit lidi, pokud vás neuspokojí.
  • Naučte se říkat ne.Pro mnoho lidí je odmítání dělat, co je od nich miluje, je nesmírně obtížné. Nicméně, nečinění tak nevyhnutelně vede k závislostem a nelibosti. Dominantní techniky, jako je například asertivita, vám mohou nesmírně pomoci zlepšit vaše vztahy.
  • Nastavte limity.Pokud máte charakteristiky týkající se komplexu zachránce, jistě to znamená, že chcete pomáhat druhým. Musíte vědět, jak daleko můžete jít. Existuje něco, co nemáte rádi? Kdy pomáhá druhým stát se příliš pro vás?
  • Vaše štěstí je vaší prioritou.Vždy jsme vyrostli s myšlenkou, že péče o vlastní pohodu před ostatními je trochu sobectví. Ale jestliže nějaká akce bude z vás nešťastná, takže to nedává smysl. Pokud opravdu chcete pomoci, zkuste najít způsob, jak to udělat tím, že se vyhnete utrpení.

Nakonec, pokud se chcete osvobodit od záchranného syndromu,musíte se prověřit zcela upřímně.Pouze tak a pamatujete si, že jste zodpovědní za své štěstí, můžete vytvářet a udržovat vztahy, které vám přinášejí blahobyt.

Od sebectví až po sebevědomí podle Aristotle

Zaměřujeme se zde na slavnou práci Aristotela "Nicomachean Ethics", která rozlišuje sobectví od sebeúcty. Další informace
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: