Lidé, kteří nemají empatii: nedostatek zájmu o druhé

Lidé, kteří nemají empatii: nedostatek zájmu o druhé

Někteří lidé jsou skutečným světlem na naší cestě a jiní se změnili v rostoucí temnotu, která ztěžuje náš pokrok.Stejně tak existují i ​​lidé, kteří by udělali všechno pro nás, dokonce i ty nejnepozoruhodnější věci a jiné, kteří by ani nepohnuli prst pro naše blaho. Každý z nás se váže jiným způsobem v závislosti na kontextu. Výsledkem je, že některé vztahy obohacují náš život i ostatní, ne tolik. Mohou se uskutečnit s lidmi, kteří nemají empatii.

Všimli jste si někdy, že někteří lidé nerozumí, že můžete dělat chyby? Bavili jste někdy s lidmi, kteří nezohledňují vaše myšlenky či pocity?Jedná se o lidi, kteří nevykazují žádnou empatii a nesnaží se dát se do obuvi druhé osoby.

Empatie je schopnost porozumět vidění reality realitou tím, že vnímá a uvědomuje si své pocity.Někteří lidé tuto kvalitu těší. Budou proto přesněji vidět, jak jsou tito lidé, s jakými potížemi je s nimi spojeni a jak s nimi můžeme být spojeni.

Čím méně projevíte empatii, tím méně přátel budete mít. Uvedení se do obuvi druhé osoby nám pomáhá růst jako člověk a vidíme, jak naše vztahy vzkvétají.
podíl

Věci, které lidé, kteří postrádají empatii, to nedělají

Lidé, kteří nemají zájem o ostatní, nemusí být schopni rozvíjet určité postojeprotože nemohou (nebo nezajímají o to) pochopit a vnímat pocity druhého. Existují případy nezúčastněných lidí, kteří nemají empatii a budeme studovat některé z věcí, které neudělají:

 • Buďte obezřetní: nedávají vám pozor, ať už proto, že jsou sami sebe nebo proto, že se s nimi nestane.
 • Buďte citliví: i když jim řeknete, co si myslíte a cítíte, nesnaží se pochopit, co se s vámi děje.
 • Důvěra: Protože nevnímají to, co si myslíme a cítíme, lidé, kteří nemají empatii, se ve svých vztazích necítí bezpečně.
 • Věřte v pocity druhých: nezainteresovaní lidé pochybují o našich emocích. Jsou před nimi extrémně chladná.
 • Zobrazit soucit: Nemají pocit, že by chtěli zmírnit bolest nebo utrpení ostatních.

Pokud si pamatujete na tyto charakteristiky, můžete snadno rozpoznat lidi, kteří nemají empatii v okolí.Ale pamatujte, že v každém typu vztahu existují nuance.Někteří lidé mají velmi nízkou schopnost empatie a jiní mají příliš mnoho.

Nedostatek empatie a sobeckosti

Lidé, kteří nemají empatii, se nikdy nedostanou do obuvi druhého. Nezajímají se s pocity a myšlenkami ostatních.Jednou z nejzávažnějších vlastností nesobeckých lidí je jejich sebecta.

Lidé, kteří nemají empatii, mohou proto být velmi sebejistí, protože si myslí jen o jejich blahu a nechávají stranou potřeby ostatních. Využívají situaci k získání výhod. A současně využijte nás.

Pro ně musí být vztahy reciproční a vyvíjejí tuto skutečnost do extrému.Dávají to jen tehdy, když obdrží něco na oplátku. Proto nedělají nic nezištně. Spojují se s ostatními utilitářským způsobem a mění manipulaci na životní styl.

Tito lidé mohou vypadat velmi chladnoprotože s nimi žijeme nepříjemné situace, v nichž se cítíme nepochopení. Věnují pozornost pouze jejich blahu. Jsou nepřátelští lidé, kteří se s ostatními nespojují.

Poruchy spojené s nedostatkem empatie

Můžeme všichni, jeden den nebo jiný, postrádat empatii.Někteří lidé však tuto funkci jasně a důsledně zobrazují. Některé psychologické poruchy jsou úzce spjaty s nedostatkem empatie. Zde jsou:

 • Narcisistická porucha osobnosti: lidé jsou egocentričtí a jsou extrémně znepokojeni pro sebe. Nechávají ostatní stranou. Nedostatek empatie v této osobnostní poruše souvisí s tím, že nevidí nad svou vlastní osobou.
 • Psychopatie: lidé se nemohou přizpůsobit sociálním normám a mají potíže s propojením s ostatními. Je zřejmé, že postrádají empatii.
 • Omezená porucha osobnosti: osoba trpí emoční nestabilitou a má potíže s udržováním stabilních vztahů. Má mnohem více porozumění a vědět, jak se cítí ostatní.

Když se snažíte vysvětlit jim, proč jim jejich reakce ublížili, obvykle to nerozumějí.Dokonce se budete cítit provinile tím, že se vrátíte do bundy a řeknete vám, že jste se neudělali dobře. Buďte opatrní: nedostatek empatie může poškodit ty, kteří jsou oběťmi.

Jak konfrontovat lidi, kteří nemají empatii?

Někteří lidé, kteří nemají empatii, nemají jen potíže s porozuměním; také nás manipulují, abychom získali to, co chtějí. Zde je několik nápadů, jak lépe řešit tyto lidi:

 • Nastavit limity: to jste vy, kdo rozhodujete o tom, že tihle lidé nemohou jít za vámi. Buďte pozorní!
 • Vyberte si své přátele:pokud máte pocit, že vidí jen své vlastní potřeby, zůstaňte od nich. Budou vám způsobovat nepohodlí.
 • Použijte asertivitu: komunikujte co chcete nejlépe vyjádřit. Ostatní budou vědět, jak se cítíte. Tímto způsobem nezaměňujete člověka, který nemá empatii s někým, kdo má potíže s přiměřeným vysvětlením toho, co má na mysli.
 • Zůstaňte pryč, pokud necítíte emocionální spojení: pokud necítíte, že mezi vašimi myšlenkami, vašimi pocity a pocity druhého dochází k spojení, jděte pryč. Můžete se ocitnout před osobou, která postrádá empatii.

Extrémy nás nikam nevedou.Můžeme někdy chybět a vidět jen naše vlastní zájmy, ale to neznamená, že nejsme lidé, kteří nemají empatii. Důležité je vědět, jak si vybrat lidi kolem sebe. Ti, kterým budeme důvěřovat. Budeme vědět, na koho se můžeme spolehnout v těžkých časech.

Lidé, kteří nemají empatii, vůbec nemají zájem o ostatní.Proto se nemohou dostat do vlastní kůže, abychom pochopili, co cítíme a myslíme. Nevidí nic víc než špička nosu a jsou neustále ve své komfortní zóně.

drž se dálmáte lidi, kteří vás cítí vinnými.Pokoušejí se vás dostat na své pole, abyste co nejvíce využili vaší zranitelnosti. Jsou chladní, manipulativní lidé, kteří ve skutečnosti nevyjadřují to, co cítí, a nikdy nebudou rozumět situaci, ve které procházíte.

Co se děje v mysli psychopatu?

Proč nás tito lidé tak přitahují? Co se děje v mysli psychopatu? Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o těchto osobách. Další informace
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: