Lhostejnost pasivně agresivních lidí

Lhostejnost pasivně agresivních lidí

Pasivní agresivní osobnosti se většinou schovávají za zdánlivou depresí. Jsou křehké a zdá se, že potřebují pomoc, ale za tímto obrazem najdeme záměrné chování, které předstírají, že jsou náhodné. Postoje, jejichž cílem je, abyste se cítili špatně.Nezávislost pasivně agresivních lidí je jedním z mnoha zbraní, s nimiž se obratně zabývají.

Jsou to lidé, kteří žijí v hlubokém odporu a pasivně potrestají někoho poblíž něho.Nemohou se řídit na komunikativní úrovni.Nevědí, jak se vyjádřit nebo mají v úmyslu tak učinit; nicméně jsou schopni hromadit spoustu zuřivosti a hněvu v tichosti.

Co je pasivní agresivní osobnost?

Pasivní agresivní reagují na typ osobnostise zaměřuje výhradně na negativní aspekty svého života a životy ostatních.Nemohou se zapojit do osobních vztahů. Jsou extrémně citliví na kritiku a projevují spíše špatnou náladu. Jejich stížnosti jsou nekonečné a žádné řešení jejich problémů, skutečné nebo fiktivní, se jim zdá být dobré.

Zřídka mají důvěrné přátele. Zachovávají téměř exkluzivní vztah s rodinnými příslušníky, kteří jim jsou drahý. Obecně jsou velmi opatrní ohledně svých vztahů s ostatními a postrádají sociální dovednosti. Jiní se stále dopouštějí své frustrace.Vědí, jak zvládnout všechny knoflíky těch, kteří jsou v jejich blízkosti, aby si vstříkli svůj jed.

Mnoho z nich si myslíže ostatní jim nedávají pozornost, kterou si zaslouží.Potřebují neustále prospěch. Domnívají se, že nejsou dostatečně hodnoceni a že ve většině případů se s nimi zachází nespravedlivě.

Tito lidé obvykle zapomínají na své závazky a vyhýbají se závazkům. Když nemohou, dramatizují větší úsilí, než to skutečně vyžaduje. Kromě toho jim upřednostňuje, aby je žádali o velkou oběť.

Lhostejnost u pasivně agresivních lidí

Pasivní agresivní lidé mají s potížemi spoustu potíží s diskusí.Nemají žádnou asertivní schopnosta bojí se, že budou odmítnuty jinými pro své názory. Cítí se dobře, když se konverzace točí kolem ostatních lidí; v tomto kontextu komunikace se "cítí bezpečně".

Ticho a sarkasmus jsou dva pilíře lhostejnosti pasivně agresivních lidí.Vyhýbají se tomu, aby se zapojili do skupinových aktivit, protože cítí velkou vášeň nad talenty ostatních. Raději je posuzují z dálky, aniž by zasahovali, aby se vyhnuli soudcům.

Lhostejnost pasivně agresivních lidí je formou pomsty a manipulace, která vytváří velké potíže u těch, kteří trpí. Jedná se o typ interakce, která způsobuje velké duševní napětí.Otočí kolem sebe lidi k agresivnímu tichu a skrytému týrání.Jejich oběti vstupují do nekonečného cyklu domněnek nad nedostatkem jasných odpovědí.

Jediným cílemlhostejnost pasivně agresivních lidí je, abyste se cítili špatně za váhu, kterou nesou.Mohou vás cítit provinile za něco, co sami udělali, nebo skrýt nezdravou touhu po nich. Jsou to lidé, kteří doslova nosí každého.

Pasivní agresivní oběti

Jejich hlavní oběti jsouvelkorysí lidé, kteří jsou přitahováni k obrazu, který jim nabízejí pasivní agresivní.Pasivní agresivní vždy říká, že potřebuje pomoc a ochranu.

Tento typ osobnosti nemá rád ostatní, aby zvládli situace. Zároveň je schopen obvinit ostatní za nedostatek kontroly. Jsou to často lidé "kteří potřebují být potřební", kteří spadají do svých sítí. Lidé, kteří se cítí dobře, zatímco potřebují ostatní. Je s nimi pasivní agresivní silnější. Jejich ticho a lhostejnost může trvat několik dní.A pokud se jich zeptáte, proč to udělají, řeknou vám, že je to jen ovoce vaší představivosti.

Bohužel,Pasivní agresivní lidé mají malou šanci na změnu.Je třeba říci, že pocházejí z rodinného prostředí, kde dominovaly pasivní agresivní postoje.

To jsou modely, které mají. Proto je tak těžké vidět, jak se mění. Dozvěděli se, že pasivní manipulace je jediný způsob, jak mít ve svých vztazích pozici síly.

Jak se vyrovnat s lhostejností pasivně agresivních lidí?

Nejchytřejší rada (kdy je možné ji sledovat) je dostat co nejdále od tohoto druhu lidí; existují chvíle, kdy tuto možnost nemůžeme zvolit.Nevybrali jsme všechny lidi, kteří jsou v našem životě, a nemůžeme se vzdálit, jak bychom rádi.Existuje mnoho případů matek, otců a příbuzných, kteří jsou na tyto osobnosti závislí.

Jediný způsob, jak interagovat s pasivně agresivním bez jakéhokoli rizika, je nevzít se na kontrolu.Musíte vědět, jak nastavit limity a nechytit jejich lhostejnost a hořkou kritiku.Musíme se vrátit zpět a uvědomit si, že se za touto otrávenou zbraní skrývá někdo plný nedostatků. Někdo, kdo se především snaží projevit svou frustraci vůči ostatním. Je třeba jednat tímto způsobem a chránit se, aby se zabránilo tomu, že se ocitnou ve stejném stavu jako tito lidé.

Udržování klidu je nejlepší zbraň proti pasivně agresivní.Snaží se vás ovládat a cítit se špatně, abyste okamžitě zmírnila jeho vlastní nechuť. Nejlepší způsob, jak zůstat klidní, je vidět je jako vyděšené děti s nadměrným egem. Protože to jsou to, co jsou.

Konečně musíte vědět, že existujeněkteré diskuse o zařazení pasivní agresivní poruchy osobnosti do různých diagnostických manuálů.

Agresivní pasivní porucha: žijí v nejednoznačnosti

Tato porucha je mnohem častější, než bychom si mysleli, ale těžko ji odhalíme, protože lidé, kteří ji trpí, zůstávají bez povšimnutí. Další informace
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: