Jak zlepšit sex s naším manželem

Jak zlepšit sex s naším manželem

Udržování plamenu vášně naživu ve vztahu je výzva, která vyžaduje zdroje a pozornost.Existuje mnoho tabu, které mohou omezit nebo narušit sexuální vztahy s naším manželem, zvláště když spolu a let spolu.

Existuje však mnoho strategií a cvičení zvýšit touhu a zlepšit sex.Proto jsme v tomto článku vybrali nejúčinnější a nejpraktičtější způsob, jak zlepšit sexuální vztahy s naším manželem.

Co je sexualita?

Za prvé, je důležité definovat, co zahrnuje pojem sexuality. Koncept tak bohatý, jak je komplexní a kterýzahrnuje nejen čistě smyslové kontakty, ale také myšlenky, gesta a fantazie, které člověk vlastní.

Sexualita může být definována jako "soubor chování, charakteristik, emocí a myšlenek, které se podílejí na hledání sexuálního potěšení, a to i nepřímo. "Například chtějí být atraktivní a hledají fyzickou náklonnost jsou projevy naší sexuality.

Dobrá sexualita pomáhá zlepšit naši kvalitu života jak na cílové, tak na subjektivní úrovni. To je důvod, proč WHO uznává význam sexuálního zdraví a zahrnuje jeho propagaci ve svých intervenčních programech. Navíc,jedním z nejčastějších důvodů konzultací v souvislosti s terapií párů je nedostatek spokojenostisexuální.

Ve skutečnosti je průměrný požitek a potěšení z pohledu sexuality již sám o sobě problémem. Ale je to ještě důležitější, když si to uvědomujemejak sexualita ovlivňuje jiné aspekty páru, jako je komunikace nebo intimita.

První požadavek na zlepšení sexuality: rozšíření konceptu

Jak jsme již viděli, sexualita není jen sex a touha, ale také zahrnuje svádění, laskání, spoluvinu a intimitu.Fantasize, přemýšlejte o tom, kolik chceme trávit čas s manželem a poslouchat, doprovázet a objímat.Vzhledem k tomu, že sexualita je mnohem víc než sex, existuje mnoho způsobů, jak zlepšit sex s naším manželem.

Můžemezačněte uvedením těch, kteřía priori, se zdá být méně příbuzná sexualitě, Zde odkazujeme na přátelství, pocit týmu, péči a ochranu ve vztahu. Pokud tyto implicitní prvky nefungují správně, netečeme ze zdroje, jak bychom mohli říci dobře, sexuální touha bude výrazně snížena. Tento účinek je nejvíce patrný u žen, které kvůli kulturnímu dědictví a vzdělání již mají širší představu o sexualitě.

Ze všech těchto důvodů,Během prvního páru terapie, páry jsou systematicky řečeno, že pro zlepšení sexuality je nutné správně vytvořit pilíře páru., který se svým způsobem zmiňuje o aspektech sexuality, které jsme již dříve uvedli. Protože tyto aspekty, ačkoli nepřímo souvisejí s sexualitou, jsou přímou podporou těchto aspektů: jejich stabilita a pevnost umožňují intimitu a touhu.

"Sexualita není jen sex a touha, je to také otázka svádění, laskání, chvíle spolupachatelství a intimity s naším manželem."
podíl

Pěstování, zdokonalování a zkrášlení naší individuality pro zlepšení sexuálních vztahů

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit sexualitu, je dostat každého člena páru na rovnováhu na úrovni jednotlivce.Ve skutečnosti nic nežije sexuální touhu víc než vidět, že náš manžel má své vlastní zájmy, motivace a touhy, že chce růst jako osoba a že je zapojen do svého osobního růstu, více jeho zapojení do dvojice.

Takže naše přitažlivost se nezlepší jednoduše tím, že budeme lépe zacházet s manželem, ale i když se o sebe postaráme a postaráme se o sebe. Uvědomme si, že naše individualita může být důležitým centrem zvědavosti pro druhé.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit naši přitažlivost, je tedy překvapit našeho partnera s některými detaily o sobě.Můžeme začít tím, že vytvoříme seznam věcí, které vložíme do hranatých závorek, jako například chodit do posilovny, absolvovat kurzy angličtiny nebo dělat cestu, kterou jsme vždycky chtěli dělat, ale pro které jsme nenalezli čas.Zvyšování zájmu a zvědavosti našeho manžela z důvodu našeho osobního a individuálního života je skvělý způsob, jak obnovit plamen a zvýšit touhu.

Podívejte se na našeho manžela s očima neznámého

Chceme-li zlepšit sex s naším manželem, je velmi důležité, abychom se s ním spojili.Co to znamená? Že musíme vědět, kdo to je, co miluje, o čem sní, o tom, jaké fantazie má a jaké malé detaily ho dělají šťastné.

Jak můžeme vidět, hovoříme zde o zlepšení důvěrnosti pro zlepšení sexuality. Chcete-li zlepšit sexualitu, kterou žijeme s naším manželem, je nutné sdílet okamžiky s ním samým, aniž byste se museli trochu rozptýlit, abyste měli co nejvyšší pozornost na straně druhé.Udělejte si čas, abyste naslouchali našemu manželovi a zajímali byste se o to, co dělají denně: znalost probudí naše přání vědět víc.

"Jsou polibky, které vyvolávají bludy vášnivé horlivé a šílené lásky, ty je dobře znáš, jde o polibky, které jsem vynalezl já pro své ústa."
-Gabriela Mistral-

Snaží se mít sexualitu v mnoha ohledech

Sex je základním prvkem sexuality, pokud existuje touha, láska, náklonnost, přátelství a zájem o našeho manžela, bude přítomen, ale není žádná vášeň, sexualita je budou prakticky zrušeny. To dělá vztah více vztahem mezi přáteli, příbuznými, kolegy a vztahem. Navíc, Denní stres, problémy, zodpovědnost a děti nás mohou vést k tomu, abychom sexuální vztahy s naším manželem odsunuli na poslední úroveň na základě našich zájmů a priorit.

Takže sex je postupně zanedbáván a mozek zapomíná, že něco takového existuje. Dobrá rada, aby náš mozek nezapomněl na sex a že můžeme přidat vášeň ke své sexualitě, je zůstat v kontaktu s podněty, které nám připomínají "předmět".To je věnovat chvíli dne našich fantázích, přemýšlet o tom, co bychom chtěli vyzkoušet, poslat zprávu odvážnější našemu manželovi, vidět filmy nebo série, kde se objevují sexuální scény nebo čteme literaturu erotické.

Nakonec nejlepší strategie pro zlepšení našich sexuálních vztahů s naším manželem: neodkládejte, co dnes můžeme udělat. Přestaňme hledat nejlepší čas, abychom provedli některé z těchto myšlenek, abychom zlepšili sexualitu, dokonalý okamžik neexistuje ačekat na neurčitý čas, aby se objevil dostatečný den, nemá žádný jiný důsledek než snížit každou minutu trochu více sexuality.Proto začněte co nejdříve, užijte si každou vteřinu a odvažte se!


Co je sexualita?

Budeme mluvit o třech aspektech sexuality, které vzájemně ovlivňují: biologický aspekt, psychologický aspekt a sociální aspekt. Další informace
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: