Jak důležitý je sex v páru?

Jak důležitý je sex v páru?

Někteří lidé si myslí, že sex je nadhodnocen ve vztahu, zatímco jiní se domnívají, že je to nezbytné.Sex je důležitou součástí života, i když ne každý dává stejnou důležitost. Ve skutečnosti mnoho problémů, které vznikají u párů, vyplývá z důležitosti daného pohlaví nebo množství, které každý potřebuje.

Možná je to zřejmé, ale v průběhu času se lidé mění a vyvíjejí. Začíná přehodnocovat další věci. Vidění, které můžeme mít ze sexuality, se může také změnit, a to nemusí nutně znamenat, že nám záleží na tom čím dál méně.

"Erotismus je jednou ze základů sebeuvědomění, jako nepostradatelná jako poezie."
-Anaïs Nin-

Sex a štěstí

Studie ukazují, že Páry, které žijí společně, všech věkových kategorií a mají nejvyšší úroveň spokojenosti ve svém vztahu, mají také dobrý sexuální život, Bylo také prokázáno, že páry, které mluví a tráví čas společně, mají lepší sexuální život.

Na druhé straně je mezi odborníky víceméně připuštěno, že páry, které nemají sex, jsou nešťastné, že mají pocit frustrace, deprese, odmítnutí, nejistota, obtížnost soustředění a nízká sebeúcta.

Vzhledem k "non-sexuálním" vztahům chápeme vztahy, v nichž člověk má sex za rok nebo méně. Je zajímavé, že různé studie ukázaly, že mnoho párů se sotva dostane na tato čísla. Jiný výzkum ukázal, že páry, které mají velmi málo sexu, jsou pravděpodobně rozvedeny.

Pokud jde o pohlaví, neexistuje žádný standard

Při posuzování významu sexu byste měli vědět, že neexistuje žádná "norma" z hlediska pohlaví, Každý pár je jiný. Některé studie ukázaly, že šťastné páry se milují 3 až 4 krát za měsíc. Ale bude to záviset na každém páru a každé osobě, na vývoji sexuálního impulsu s letkami a mnoha dalších faktorech.

Na druhou stranu, význam sexu se může časem měnit a kolísat. Ve vztazích se mění význam sexu a způsob, jak ho praktikovat, stejně jako ostatní charakteristiky páru.

Musí být proto zváženo to nejdůležitější je pokračovat v pozorování toho, jak se sex vyvíjí ve vztahu k času, co se může lišit a jaký typ páru je. Pokud se změnily otázky, jako je komunikace nebo trávení času, jistě i sexuální život.

Poznat sebe navzájem a poznat je je to práce, která není nikdy dokončena, a nikdy byste neměli mít za to tak důležité záležitosti jako sex. Je zásadní, aby se nadále navzájem naslouchali a učili se od sebe navzájem.

Necítí se vinen

Nesmíme se cítit provinile, protože se ptáme, co chceme, nebo proto, že nechceme, aby něco, co se ostatní ptá. Komunikace je zásadní. Mnoho lidí může odmítnout sex jednoduše proto, že je nesplňuje, nebo proto, že je něco, co se jim nelíbí. Mluvit o tom je nejlepší způsob, jak najít řešení.

Pro vztah k práci na sexualitě je třeba si vzájemně rozumět, vzájemně si mluvit, aniž bychom se cítili vinni. Pouze takové sexuální vztahy mohou být opravdu příjemné, a tím se zvýší jejich četnost, a vytvoří tak ctnost.

Sex má zásadní význam pro život pár

Ve vztahu jediná věc, kterou sdílíme výhradně, je sex. To znamená, že sex je to, co dělá vztah odlišný od přátel.

Navíc, u páru, sex je mnohem více než odklonění, protože vyžaduje hlubší úroveň komunikace. Sex v páru znamená mluvit o důvěrných emocionálních otázkách, požádat o poznání druhého, vědět, co je pro něj dobré, respektování jeho, dávání a přijímání. To vyžaduje dosažení hlubší úrovně důvěry, která se pak ještě rozšiřuje a vztahuje se na další zásadní otázky života dvojice.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: